Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Pierwsza grupa wizytatorów ds. ewaluacji 15 I 2010 zako?czy?a cykl szkoleniowy.
15 stycznia 2010

Jeszcze ostatnie zaj?cia w surowych murach ”Domu Go?cinnego” UJ, na których rozmawiali?my o prezentacji raportu, ostatnie poprawki w pisanych raportach, kilka rad jak przygotowa? prezentacje na konferencje, a dla dyrektorów jak wykorzysta? raport i wyp?ywamy na szerokie wody.

Grzegorz Mazurkiewicz w podsumowaniu powiedzia? o tym momencie "puszczamy si? brzegu".

Otrzymane za?wiadczenie o uko?czeniu kursu daje oczywi?cie gwarancje profesjonalnego podej?cia do ewaluacji, ale pocz?tki s? zawsze trudne! B?dziemy z t? grup? w kontakcie. Poprzez "??czników" wy?onionych w ka?dym województwie, przesy?a? b?dziemy informacje o wszystkich nowo?ciach i zmianach w programie. B?d? organizowane spotkania regionalne i uruchomione zostanie forum dyskusyjne równie? dla dyrektorów. Zawsze mo?na b?dzie liczy? na ?yczliw? d?o? prowadz?cych szkolenia, wykorzysta? my?li zawarte w wyk?adzie podsumowuj?cym dr Grzegorza Mazurkiewicza, by ?ycie traktowa? jak projekt edukacyjny.

Troch? wzruszeni odbijamy od brzegu!

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1