Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Wr?czenie za?wiadcze? uko?czenia szkolenia dla wizytatorów ds. ewaluacji VI cyklu
14 stycznia 2012

 Kolejna grupa niemal 100 wizytatorów zdoby?a kwalifikacje do prowadzenia ewaluacji zewn?trznych w szko?ach i placówkach.

W pierwszych dniach roku (4-5 stycznia) podsumowali?my w Krakowie kolejny – VI cykl szkole? wizytatorów do spraw ewaluacji. Ta grupa jako pierwsza zak?ada?a swoje ewaluacje na nowej, udoskonalonej platformie. Raporty pisane by?y w nowej, uproszczonej formie. Na spotkaniu dzielili?my si? do?wiadczeniami z prezentacji raportów, analizowali?my wnioski z przeprowadzonych ewaluacji oraz recenzowali?my opisy obrazów szkó? i placówek. Wyk?ad zamykaj?cy po?wi?cony szansom i zagro?eniom dla wprowadzanej zmiany wyg?osi? koordynator projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz, który tak?e wr?czy? uczestnikom za?wiadczenia o uko?czeniu kursu.

Gratulujemy wszystkim wizytatorom i dyrektorom uko?czenia szkolenia i ?yczymy wielu sukcesów!

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1