Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Wizyta studyjna w Hiszpanii
16 grudnia 2011

   W dniach 9-16 grudnia 2011 r odby?a si? wizyta studyjna w Murcji (Hiszpania). Murcja jest stolic? jednej z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii o tej samej nazwie, jest to miasto uniwersyteckie. To w?a?nie Uniwersytet w Murcji jest wspó?organizatorem wizyty, podczas której 16 osobowa grupa ewaluatorów z ca?ej Polski i cz?onków zespo?u projektu poznawa?a funkcjonowanie hiszpa?skiej edukacji.
   Oczekiwania zespo?u by?y dosy? du?e, bo okaza?o si?, ?e tak naprawd? w kr?gu zainteresowa? s? wszelkie zagadnienia zwi?zane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, istot? ewaluacji, struktur? samego szkolnictwa na wszystkich poziomach, a tak?e wiele innych, jak np.: zasady zatrudniania nauczycieli i ich doskonalenie zawodowe, rola dyrektora szko?y, sposoby oceniania osi?gni?? uczniów, czy te? egzaminowanie zewn?trzne.

W wizycie wzi?li udzia?:

Jola z Lubina, Gosia z Brze?cia Kujawskiego, Krystyna z Che?ma, Iza z Suchej Beskidzkiej, Jola z Jas?a, Krzysztof z Bia?egostoku, Stefan z Bytowa, Ewa z J?drzejowa, Ewa z Elbl?ga, Teresa Z Wa?cza, Stefan z Wroc?awia, Magda z Poznania, Roman i dwie Joanny z Krakowa i Dorota z Niepo?omic.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1