Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Przygotowanie do prezentacji raportu. Szkolenie wizytatorów d/s ewaluacji
21 listopada 2011

   Od ?rody 16 XI do soboty 19 XI wizytatorzy ds. ewaluacji VI edycji doskonalili umiej?tno?ci analizowania danych i pisania raportu. Eksperci i trenerzy zwracali uwag? nie tylko na sposób prowadzenia analizy, ale równie? na jasno?? i przejrzysto?? j?zyka raportu. Informacje tam zawarte maja by? zrozumia?e dla wszystkich czytaj?cych. Pozbycie si? zwrotów zrozumia?ych tylko dla badaczy, zbyt d?ugich i zawi?ych zda?, by?o równie? mo?liwe dzi?ki kole?e?skiej recenzji raportów.  Dla wszystkich ucz?cych si? trudnym zadaniem by?o formu?owanie wniosków - my?l?, jak napisa? wnioski tak by z jednej strony nie by?y wprost rekomendacj?, a jednocze?nie by dawa?y impuls do rozwoju szko?y i placówki-mówi?a w podsumowaniu tego modu?u uczestniczka z Olsztyna.
   Przed wizytatorami prezentacja roboczego raportu w szko?ach i placówkach. Dyskusja wokó? wa?nych problemów szko?y.Sprawdzian umiej?tno?ci komunikacyjnych i pracy z grup?. ?yczymy by te spotkania z nauczycielami dawa?y obopóln? satysfakcj? i poczucie sensownego dzia?ania. Dla nauczycieli informacje potrzebne do refleksji i zmiany a dla wizytatorów przekonanie o otworzeniu pola nadziei na jako?ciowy rozwój.

Do zobaczenia na podsumowaniu ca?ego cyklu  i  uroczysto?ci wr?czenia za?wiadcze?- jak zwykle w Krakowie!

 Od ?rody 17 XI do soboty 20XI wizytatorzy ds. ewaluacji doskonalili umiej?tno?ci analizowania danych i pisania raportu. Eksperci i trenerzy zwracali uwag? nie tylko na sposób prowadzenia analizy, ale równie? na jasno?? przejrzysto?? j?zyka raportu. Informacje tam zawarte maja by? zrozumia?e dla wszystkich czytaj?cych. Pozbycie si? zwrotów zrozumia?ych tylko dla badaczy, zbyt d?ugich i zawi?ych zda? by?o równie? mo?liwedzi?ki kole?e?skiej recenzji raportów.  Dla wszystkich ucz?cych si? trudnym zadaniem by?o formu?owanie wniosków-my?l?, jak napisa? wnioski tak by z jednej strony nie by?y wprost rekomendacj? a jednocze?nie by dawa?y impuls do rozwoju szko?y i placówki-mówi?a w podsumowaniu tego modu?u uczestniczka z Olsztyna.
Przed wizytatorami prezentacja roboczego raportu w szko?ach i placówkach. Dyskusja wokó? wa?nych problemów szko?y.Sprawdzian umiej?tno?ci komunikacyjnych i pracy z grup?. ?yczymy by te spotkania z nauczycielami dawa?y obopóln? satysfakcj? i poczucie sensownego dzia?ania. Dla nauczycieli informacje potrzebne do refleksji i zmiany a dla wizytatorów przekonanie o otworzeniu pola nadziei na jako?ciowy rozwój.

Do zobaczenia na grudniowym podsumowaniu ca?ego cyklu  i  uroczysto?ci wr?czenia za?wiadcze?- jak zwykle w Krakowie!

 Od ?rody 17 XI do soboty 20XI wizytatorzy ds. ewaluacji doskonalili umiej?tno?ci analizowania danych i pisania raportu. Eksperci i trenerzy zwracali uwag? nie tylko na sposób prowadzenia analizy, ale równie? na jasno?? przejrzysto?? j?zyka raportu. Informacje tam zawarte maja by? zrozumia?e dla wszystkich czytaj?cych. Pozbycie si? zwrotów zrozumia?ych tylko dla badaczy, zbyt d?ugich i zawi?ych zda? by?o równie? mo?liwedzi?ki kole?e?skiej recenzji raportów.  Dla wszystkich ucz?cych si? trudnym zadaniem by?o formu?owanie wniosków-my?l?, jak napisa? wnioski tak by z jednej strony nie by?y wprost rekomendacj? a jednocze?nie by dawa?y impuls do rozwoju szko?y i placówki-mówi?a w podsumowaniu tego modu?u uczestniczka z Olsztyna.
Przed wizytatorami prezentacja roboczego raportu w szko?ach i placówkach. Dyskusja wokó? wa?nych problemów szko?y.Sprawdzian umiej?tno?ci komunikacyjnych i pracy z grup?. ?yczymy by te spotkania z nauczycielami dawa?y obopóln? satysfakcj? i poczucie sensownego dzia?ania. Dla nauczycieli informacje potrzebne do refleksji i zmiany a dla wizytatorów przekonanie o otworzeniu pola nadziei na jako?ciowy rozwój.

Do zobaczenia na grudniowym podsumowaniu ca?ego cyklu  i  uroczysto?ci wr?czenia za?wiadcze?- jak zwykle w Krakowie!

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1