Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Inauguracja II tury szkole? dla wizytatorów
3-6 marca 2010

Po??czenie Hermesa z geodet? wydaje si? by? idealne dla wspó?czesnych zwolenników mierzenia wszystkiego.

Prof. Henryk Mizerek w wyg?oszonym wyk?adzie inauguruj?cym II tur? szkole? dla wizytatorów zestawi? ten model z ewaluacj? rozumian?, jako gromadzenie informacji, komunikowanie jej i na tej podstawie orzekanie o warto?ci dzia?a?. Prof. Mizerek prowokowa? i zadawa? pytania, które mia?y mobilizowa? s?uchaczy do refleksji. Podpowiada? jak ustrzec si? kl?twy ewaluacji biurokratycznej. W za?o?enia programu s?uchaczy wprowadzi? szef projektu dr Grzegorz Mazurkiewicz. Odpowiada? na wa?ne pytanie - dlaczego zmiana? Zacz?li?my 3 marca i przez cztery kolejne spotkania wizytatorzy b?d? poznawali tajniki ewaluacji i przygotowywali si? do badania.

Zacz?? trzeba b?dzie od celów i warto?ci, a potem mozolne procedury. Pomaga? im w tym b?dzie grupa trenerów i ekspertów.

?yczymy powodzenia
 

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1