Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Nauczyciel -badacz. Przegorza?y 27-28 X 2011r.
29 pa?dziernika 2011

Przyjechali?my, aby wi?cej dowiedzie? si? o ewaluacji i wymieni? si? do?wiadczeniami z przeprowadzonych bada? - o takich celach najcz??ciej mówili uczestnicy drugiego spotkania szkolenia dla nauczycieli. Realizacja tych celów by?a mo?liwa mi?dzy innymi w trakcie open space. Formule, która zak?ada oddanie wolnej przestrzeni do dyskusji i rozmowy na tematy, które dla uczestników s? najwa?niejsze. Sami wybieraj?  tematy oraz sami formu?uj? wnioski.Oprócz tematów zaproponowanych przez trenerów na" targowisku tematów" pojawi?y sie propozycje zg?aszane z sali.Tematy te, wraz z zapisanymi przemy?leniami grup znajduj? si? w galerii poni?ej.
W drugim dniu nauczyciele poznawali ró?ne sposoby prowadzenia ewaluacji wewnetrznej w szkole. W sumulacji badania oferty Domu Go?cinnego UJ poznawali profil szko?y jako propozycj? na diagnoz? i ewaluacj? wybranych obszarów/wymaga? w szkole.Wyjechali z zadaniem przeprowadzenia badania i podzielenia si? do?wiadczeniem na forum npseo.

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1