Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
II spotkanie VII cyklu szkole? wizytatorów d/s ewaluacji. Przegorza?y 12-15 X 2011
17 pa?dziernika 2011

?wi?to Edukacji Narodowej dla ponad 100 wizytatorów z ca?ej Polski po??czone by?o z prac?  nad doskonaleniem umiej?tno?ci prowadzenia badania w szko?ach i placówkach edukacyjnych.W dniach 12-15 X w Przegorza?ach pod okiem ekspertów i trenerów poznawali?my narz?dzia badawcze. Trudne by?y symulacje wywiadów, ale pozwala?y zobaczy? rafy, z jakimi mo?emy spotka? si? prowadza? ju? w?a?ciwe badanie- mówili uczestnicy. Du?a ilo?? nowej wiedzy i wysoki stopie? l?ku przed nowymi zadaniami- tak w wi?kszo?ci komentowali wizytatorzy przebieg pierwszych dwóch dni. ?wiczenia i prze?wiadczenie, ?e wszyscy jeste?my jeszcze w procesie uczenia si? pozwoli?o pokona? obawy. Wi?kszo?? wizytatorów wyje?d?a?a z gotowymi harmonogramami i planem badania. W najbli?szym czasie sprawdzi si? zdobyta wiedza i umiej?tno?ci w praktyce.
Do zobaczenia w szko?ach i placówkach na spotkaniach informacyjnych i badaniu.

?wi?to Edukacji Narodowej dla ponad 100 wizytatorów z ca?ej Polski po??czone by?o z praca nad doskonaleniem umiej?tno?ci prowadzenia badania w szko?ach i placówkach edukacyjnych. 
W dniach 12-15 X w Przegorza?ach pod okiem ekspertów i trenerów poznawali?my narz?dzia badawcze. Trudne by?y symulacje wywiadów, ale pozwala?y zobaczy? trudno?ci, z jakimi mo?emy spotka? si? prowadza? ju? w?a?ciwe badanie- mówili uczestnicy. Du?a ilo?? nowej wiedzy i wysoki stopie? leku przed nowymi zadaniami- tak w wi?kszo?ci komentowali wizytatorzy przebieg pierwszych dwóch dni. ?wiczenia i prze?wiadczenie, ?e wszyscy jeste?my jeszcze w procesie uczenia si? pozwoli?o pokona? obawy. Wi?kszo?? wizytatorów wyje?d?a?a z gotowymi harmonogramami i planem badania. W najbli?szym czasie sprawdzi si? zdobyta wiedza i umiej?tno?ci w praktyce.
Do zobaczenia w szko?ach i placówkach na spotkaniach informacyjnych i badaniu.
 
?wi?to Edukacji Narodowej dla ponad 100 wizytatorów z ca?ej Polski po??czone by?o z praca nad doskonaleniem umiej?tno?ci prowadzenia badania w szko?ach i placówkach edukacyjnych. 
W dniach 12-15 X w Przegorza?ach pod okiem ekspertów i trenerów poznawali?my narz?dzia badawcze. Trudne by?y symulacje wywiadów, ale pozwala?y zobaczy? trudno?ci, z jakimi mo?emy spotka? si? prowadza? ju? w?a?ciwe badanie- mówili uczestnicy. Du?a ilo?? nowej wiedzy i wysoki stopie? leku przed nowymi zadaniami- tak w wi?kszo?ci komentowali wizytatorzy przebieg pierwszych dwóch dni. ?wiczenia i prze?wiadczenie, ?e wszyscy jeste?my jeszcze w procesie uczenia si? pozwoli?o pokona? obawy. Wi?kszo?? wizytatorów wyje?d?a?a z gotowymi harmonogramami i planem badania. W najbli?szym czasie sprawdzi si? zdobyta wiedza i umiej?tno?ci w praktyce.
Do zobaczenia w szko?ach i placówkach na spotkaniach informacyjnych i badaniu.
 
 
Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1