Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Aktualność
List Katarzyny Hall, ministra edukacji narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 października 2011

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za pracę na rzecz polskiej oświaty. Realizując swoje zawodowe powołanie, odgrywacie Państwo ważną rolę w procesie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Zawód nauczyciela jest trudny, a jednocześnie bardzo odpowiedzialny, ponieważ w dużym stopniu od nauczyciela zależy jaką drogą w dorosłym życiu podążą Wasi wychowankowie.

Dziękując za Waszą ciężką pracę, proszę jednocześnie o dalsze zaangażowanie w staraniach o dobre wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia Polaków. To między innymi dzięki Waszemu wysiłkowi udało się znacznie przybliżyć do modelu szkoły zapewniającej wysoką jakość kształcenia, bezpiecznej oraz przyjaznej uczniom i rodzicom.

Troska o wysoką jakość kształcenia nadal pozostaje jednym z najważniejszych naszych zadań. Dlatego jednym z priorytetów polskiej szkoły jest indywidualne podchodzenie do potrzeb uczniów. Wyrazem tych działań jest ogłoszenie przeze mnie Roku Szkoły z Pasją, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości rozwoju każdego ucznia. Uczniom i ich rodzicom życzę tego, aby ich potrzeby i opinie były zawsze najważniejsze dla kadry szkoły. Zapraszam nie tylko uczniów, rodziców i  nauczycieli, ale wszystkich przyjaciół szkoły do aktywnego włączenia się w realizację idei Roku Szkoły z Pasją.

Państwa ciężka i odpowiedzialna praca zasługuje na godziwe wynagrodzenie. Dlatego pamiętamy także o zabezpieczeniu potrzeb materialnych nauczycieli. Cieszę się, że pomimo narastającego kryzysu ostatnie lata były okresem stałego wzrostu uposażeń nauczycieli.

Będąc pełna uznania za Waszą pracę, z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim Państwu, aby praca z dziećmi i młodzieżą była dla Was nieustannym źródłem satysfakcji. Niech znakomite osiągnięcia i godna postawa wychowanków będzie najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszej pracy nad unowocześnianiem systemu oświaty w Polsce.

Katarzyna Hall

minister edukacji narodowej

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1