Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Zapraszamy do lektury ju? opublikowanych publikacji "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym”


Zapraszamy do lektury publikacji "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym":

Konteksty
Odpowiedzialno??
Autonomia
Refleksje

Jako?? edukacji. Ró?norodne perspektywy


Znajdziemy w nich g?ówne za?o?enia projektu,  jego cele. Artyku?y ?wiatowej s?awy naukowców zajmuj?cych si? ewaluacj? w o?wiacie. Analiz? wymaga? pa?stwa wobec szkó? i placówek.  Praktyczne rady dla prowadz?cych badania, ale tak?e dla tych, którzy chcieliby wiedzie? jak czyta? raport z ewaluacji. 

Publikacje dost?pne s? w wersji elektronicznej w materia?ach do pobrania

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1