Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Prowadzimy analizy wyników bada? ewaluacyjnych w szko?ach/placówkach i zapraszamy do refleksji nad nimi.
4 lipca 2011

Czy zaj?cia s? anga?uj?ce dla uczniów?

 40% uczniów szkó? ponadpodstawowych odpowiada, ?e rzadko!

Jednym z pyta? w kwestionariuszu ankiety  w wymaganiu dotycz?cym aktywno?ci uczniów jest pytanie o anga?uj?cych charakter zaj??. Z zebranych danych z 10021 ankiet wynika ,?e co 4 ucze? szkó? ponadgimnazjalnych uwa?a, ?e niektóre zaj?cia s? anga?uj?ce, ale zdarza si? to rzadko. Podobna grupa ,?e du?a cz??? ( cho? nie wszystkie) s? wci?gaj?ce.18% uwa?a, ?e tylko nieliczne s? nudne ,a niemal wszystkie s? anga?uj?ce
Wiecej opracowanych danych tutaj.....


     

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1