Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Spotkanie z Liderami Inicjatyw O?wiatowych z Ukrainy-prezentacja polskich rozwi?za?
15 maja 2011

Nowy nadzór pedagogiczny, którego celem jest rozwój szkó?/placówek , rozwój systemu o?wiaty a w konsekwencji rozwój cywilizacyjny wzbudzi? zainteresowanie „ Liderów Inicjatyw O?wiatowych” z Ukrainy. Jasno postawione wymagania przez pa?stwo i nowoczesny sposób badania poziomu ich wype?niania dzi?ki zastosowaniu ewaluacji zosta?o zaprezentowane przez trenerów projektu "Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny, jako?ci pracy szko?y, etap III" . Wi?cej.....

Galeria (ilość: 1)
zobacz więcej
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1