Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Nabór na szkolenie "Nauczyciel-badacz"
11 maja 2011

Szanowni Pa?stwo,

Na szkolenie „Nauczyciel-badacz” zg?osi?o si? 500 nauczycieli z ponad 250 szkó?. Cieszy nas tak du?e zainteresowanie t? tematyk?. Niestety na wiosenn? edycj? mo?emy zaprosi? jedynie 112 nauczycieli z 66 szkó?. Wyniki rekrutacji przeka?emy Pa?stwu 13.05.2011.
Ju? teraz zapraszamy wszystkich, którzy nie znajd? si? na li?cie uczestników wiosennej edycji do zarejestrowania si? na jedno ze szkole? rozpoczynaj?cych si? jesieni?.

Terminy szkole? jesiennych oraz inne niezb?dne informacje do pobrania tutaj

Na szkolenie „Nauczyciel-badacz” zg?osi?o si? ponad 500 nauczycieli z ponad 250 szkó?. Ciszy nas tak du?e zainteresowanie t? tematyk?. Niestety na wiosenn? edycj? mo?emy zaprosid jedynie 112 nauczycieli z 66 szkó?. Wyniki rekrutacji przeka?emy Paostwu 13.05.2011.
Ju? teraz zapraszamy wszystkich, którzy nie znajd? si? na li?cie uczestników wiosennej edycji do zarejestrowania si? na jedno ze szkoleo rozpoczynaj?cych si? jesieni?.
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1