Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Nauczyciel badacz
22 kwietnia 2011

Szanowni Pa?stwo,

O?rodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagiello?ski i Era Ewaluacji, wspólnie realizuj?cy projekt „Program wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” zapraszaj? nauczycieli do udzia?u w pierwszej edycji szkolenia  ”Nauczyciel-badacz” w termie 24-27 maja 2011 w Ustroniu (pierwszy zjazd) i 27-28 pa?dziernika 2011 (drugi zjazd).

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli – liderów zmiany. Do udzia?u w nim zapraszamy dwuosobowe zespo?y nauczycieli ze szkó?, które chc? wykorzystywa? ewaluacj? w codziennej pracy z uczniem i do wspierania rozwoju szko?y. 

Szczegó?y tutaj

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1