Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
Dziecko wobec jako?ci edukacji – przedmiot czy podmiot edukacji?
17 kwietnia 2011

Skrót z sesji eksperckiej prowadzonej przez Ma?gorzat? Skur? i Micha?a Lisieckiego.

Przedstawiciele Fundacji „Berdo” skupili si? na wczesnym etapie edukacji dziecka. Zasygnalizowali, ?e jeste?my w systemie gotowi (b?d? wydaje nam si?, ?e jeste?my gotowi) na przyj?cie w szkole sze?ciolatka, natomiast nie dostrzegamy, ?e z czasem te dzieci znajd? si? w kolejnych poziomach edukacyjnych (np. klasie czwartej) i tu nauczyciele, wyspecjalizowani przedmiotowcy, wydaj? si? ju? s?abiej przygotowanymi do zmian. B?dziemy mieli w szkole dzieci, których podstawa programowa postrzega przede wszystkim jako uczniów, nie dzieci. Tych uczniów nauczyciele chc? nauczy?, natomiast wa?niejszym jest stwarzanie temu dziecku warunków uczenia si?. Prowadz?cy przypomnieli/przybli?yli osobom uczestnicz?cym postaci J. Piaqueta. J. Bruneta, A. Maslowa i L. Wygotskiego.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1