Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
T? sesj? widzia? ca?y ?wiat!
17 kwietnia 2011

Skrót z sesji eksperckiej prof. dr Johna Fischera i mgr Jeffa Taylora 'Tworzenie zespo?ów nauczycieli i podejmowanie decyzji na podstawie danych'.
 

Na sesji prowadzonej przez Johna Fishera i Jeffa Taylora uczestnicy zastanawiali si? jak zbudowa? zespó? wspó?pracuj?cych nauczycieli. John i Jeff dowodzili, ?e recept? na sukces jest jasno okre?lony i wspólny cel, sformu?owany na podstawie analizy systematycznie zbieranych danych o post?pach uczniów.  Kolejnym warunkiem jest stworzenie przestrzeni,  w której nauczyciele chc? i mog? otwarcie dyskutowa? o wspólnych problemach, podejmowa? decyzje, a co za tym idzie przejmowa? wspó?odpowiedzialno??.

Zespo?owe budowanie wie?y potwierdzi?o, ?e tworzenie zespo?u nauczycieli jest procesem trudnym, ale koniecznym. Cel nie w tym, aby nieustannie zbiera? dane, ale w tym, aby umiej?tnie je analizowa?.

Wymaga to pracy w trzech obszarach:

- monitorowanie w?asnej pracy,

- informacja zwrotna w ramach zespo?u,

- anga?owania wszystkich nauczycieli, równie? tych niezaanga?owanych.

Okaza?o si?, ?e podobne wyzwania s? wa?ne dla polskich i ameryka?skich nauczycieli. Dzi?ki nowoczesnej technologii t? sesj? transmitowano do USA.

Na sesji prowadzonej przez Johna Fishera i Jeffa Taylora uczestnicy zastanawiali si? jak zbudowa? zespó? wspó?pracuj?cych nauczycieli. John i Jeff dowodzili, ?e recept? na sukces jest jasno okre?lony i wspólny cel, sformu?owany na podstawie analizy systematycznie zbieranych danych o post?pach uczniów.  Kolejnym warunkiem jest stworzenie przestrzeni,    w której nauczyciele chc? i mog? otwarcie dyskutowa? o wspólnych problemach, podejmowa? decyzje, a co za tym idzie przejmowa? wspó?odpowiedzialno??.

Zespo?owe budowanie wie?y potwierdzi?o, ?e tworzenie zespo?u nauczycieli jest procesem trudnym, ale koniecznym. Cel nie w tym, aby nieustannie zbiera? dane, ale w tym, aby umiej?tnie je analizowa?.

Wymaga to pracy w trzech obszarach:

- monitorowanie w?asnej pracy,

- informacja zwrotna w ramach zespo?u,

- anga?owania wszystkich nauczycieli, równie? tych niezaanga?owanych.

Okaza?o si?, ?e podobne wyzwania s? wa?ne dla polskich i ameryka?skich nauczycieli. Dzi?ki nowoczesnej technologii t? sesj? transmitowano do USA.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1