Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Aktualność
Czas na wnioski i refleksje
17 kwietnia 2011

Po sesji implementacyjnej dotyczącej zajęć z dr Lakerveldem pojawiło się kilka interesujących refleksji. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

 

Najbardziej inspirującymi elementami okazało się podkreślenie kluczowej roli nauczycieli, ich wielostronnego, interdyscyplinarnego przygotowania, nie ograniczonego jedynie do kształcenia kierunkowego, ale obejmującego także inne dyscypliny, a także kompetencje społeczne, wychowawcze i związane z wykorzystaniem technologii.

Ważny jest sposób rekrutacji nauczyciela, jego dopasowanie do koncepcji pracy szkoły. Uczestnicy podkreślali, że „dobra szkoła” powinna być otwarta na współpracę ze środowiskiem, autonomiczna w budowaniu swojej koncepcji pracy i przyjmowanych strategiach uczenia.

Jeśli chodzi o model pracy nauczyciela, uczestnicy zwrócili uwagę na rolę wzajemnego uczenia się od siebie nauczycieli w zespołach, a także podkreślane przez Jaapa van Lakervelda wykorzystanie wiedzy pochodzącej od uczniów. Szkoła jako organizacja tworząca środowisko uczące dla nauczycieli została przyrównana do uniwersytetu – mocniej odwołującego się do praktyki niż tradycyjna akademia.

Z praktycznych implikacji uczestnicy sesji wymienili:

·         Przygotowanie profili nauczycieli, dostosowanych do koncepcji pracy szkoły i zapewniających różnorodność, a następnie zbudowania w oparciu o niego kryteriów selekcji w rekrutacji nowych pracowników.

·         Pracę nad postawą środowiska szkolnego wobec innowacji, co ułatwi ich wdrażanie i jednocześnie ułatwi funkcjonowanie liderom zmiany.

·         Uczenie się nauczycieli od siebie może być wzmocnione przez wzajemne hospitacje, wpisane w pensum nauczyciela.

·         Przeprowadzanie badania strategii wykorzystania wiedzy w celu ewentualnego wzmocnienia różnorodności.

·         Tworzenie międzyszkolnych rad programowych – umożliwia to wzmocnienie zewnętrznej mobilności pracowników i tworzenie sieci pomiędzy instytucjami.

·         Rodzice mogą dzielić się swoją wiedzą: zostać zaangażowani jako eksperci przy szkoleniu nauczycieli i nauczaniu uczniów.

·         Położyć nacisk na kaskadowe przekazywanie wiedzy.

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1