Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Terminy, cele, materia?y. Szkolenia, konferencje.

Najbli?sze szkolenia (szczegó?y w zak?adce Zg?oszenia na szkolenia):

 


Szkolenia dla wizytatorów - 2016:

Centrum szkoleniowe ORE - zdj?cie
Od 2016 roku wszystkie szkolenia (podstawowe i odnawiaj?ce) dla wizytatorów ds. ewaluacji prowadzone s? przez O?rodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Szkolenia realizowane s? w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, dok?adny adres znajduje si? na stronie ORE.
Uczestnikami szkole? s? pracownicy wytypowani i zg?oszeni przez Kuratoria O?wiaty.

 

Terminy szkole? odnawiaj?cych w 2016 roku:

  • 14-16 marca 2016 r.
  • 16-18 marca 2016 r.
  • 9-11 maja 2016 r.
  • 23-25 maja 2016 r.
  • 12-14 wrze?nia 2016 r.
  • 19-21 wrze?nia 2016 r.
  • 14-16 listopada 2016 r.
  • 28-30 listopada 2016 r.
 

Szkolenia odnawiaj?ce zrealizowane w 2015 roku:

2015
Termin
Poci?g
Miejsce
21-23 stycznia
XI
Kraków
2-4 lutego
XI
Warszawa
22-24 kwietnia
IV
Kraków
5-7 maja
IV i XVI
Warszawa
10-12 czerwca
XII
Kraków
22-24 czerwca
XII
Warszawa
19-20 sierpnia (2 dni)
V i XVII
Warszawa
1-3 wrze?nia
V i XVII
Warszawa
28-30 wrze?nia
dowolny
Warszawa
Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1