Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Aktualność
??cznicy w Krakowie
4 grudnia 2010

W dniach 3-4 grudnia odbywa?o si? spotkanie ??czników- wizytatorów, którzy w regionach pe?ni? rol? pozwalaj?c? na tworzenie sieci grup ucz?cych si? i sprawnego przekazywania informacji. Dwa dni up?yn??y na intensywnej pracy nad doskonaleniem umiej?tno?ci i dzielenie si? do?wiadczeniem. Ciekawym momentem spotkania by?a prezentacja ró?nych systemów nadzoru, które poznawali wizytatorzy na wizytach studyjnych.Do?wiadczenia holenderskie, irlandzkie, rumu?skie i szkockie wzbogaci?y wiedz? i pobudzi?y do refleksji nad zmian? wprowadzan? w Polsce.

B?dziemy korzysta? z tych do?wiadcze? –mówili na podsumowaniu wizytatorzy i cz?onkowie zespo?u projektowego. Od poniedzia?ku ruszaj? w teren- ?yczymy powodzenia!

Archiwum aktualności
(zobacz)


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1