Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:
W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki
Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:
Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Konceptualizacja badania - zobacz jak będzie badana Twoja szkoła w tym wymaganiu
Uzasadnienie istoty wymagania
Prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych i wychowawczych wymaga współdziałania szkoły (nauczycieli) i rodziców. Ważną rolę mogą w tym względzie odegrać partnerskie relacje, których budowanie wymaga ze strony szkoły tworzenia możliwości do kontaktowania się (komunikowania się) rodziców z nauczycielami i osobami odpowiedzialnymi za kierowanie szkołą (lub placówką). Sytuacje te można wykorzystać do zbierania opinii o własnym (szkoły) działaniu (informacji na temat pracy szkoły i realizowanego w niej procesu edukacyjnego), jak również do informowania rodziców o swoich intencjach i celach. Partnerstwo może również zakładać angażowanie rodziców do podejmowania decyzji dotyczących szkoły, począwszy od informowania o swoich zamierzeniach, przez konsultacje dotyczące ważnych problemów, po uczestnictwo rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły (między innymi w ramach określonych statutem kompetencji rodziców: radyszkoły, radyrodziców). Ważnym wymiarem partnerstwa jest przekazywanie rodzicom informacji o rozwoju ich dzieci oraz wspieranie „nieprofesjonalnych” wychowawców w ich działaniach. Wszystkie badania dowodzą, że o sukcesie edukacyjnym uczniów w dużym stopniu decyduje wsparcie otrzymywane w domu rodzinnym. Wymaganie to zachęca do uczynienia z rodziców partnerów w procesie kształcenia.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”


Stanisław Bobula - Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co?

Co mieści się w wymaganiu?
  • Rodzice są obecni w szkole od zawsze, ale zmienia się ich rola, charakter tej obecności. Dzisiaj rodzice powinni być aktywnie zaangażowani w procesy edukacyjno-wychowawcze i podejmowanie decyzji dotyczących tego, co się w szkole dzieje.
  • Oczekiwana jest współpraca z rodzicami rozumiana, jako współdecydowanie (więc też współodpowiedzialność) za to, co się dzieje w szkole. W centrum zainteresowania ewaluacji pozostaje to: jak szkoła stwarza przestrzeń do zaangażowania rodziców, jakie działania podejmuje, by dzielić się odpowiedzialnością i władzą.
Jakie wyzwania stawia przed szkołą wymaganie?
Poddawać można w wątpliwość wiele istniejących w szkole modeli współpracy z rodzicami. Bez rzeczywistego, partnerskiego zaangażowania rodziców szkoła pozostaje odizolowaną instytucją, w której przechowywane są dzieci. Szkoła jest elementem życia społecznego i dlatego nie może być wyizolowana. Jako instytucja jest też odpowiedzialna za to, żeby budować relacje z rodzicami w imię dobra dzieci – niezależnie od tego, jacy oni są.

Obecnie w ewaluacji szkoły bardziej skupiają się na tym, jakie postawy przyjmują rodzice wobec szkoły, a nie na własnych działaniach. Rzeczywistość rozbija się o różne oczekiwania dotyczące zaangażowania rodziców. Czasem zakładany przez szkołę model całkowicie nie wpisuje się w potrzeby obu stron, ale na tyle silnie determinuje rzeczywistość, że brak przestrzeni na zadanie pytań o faktyczne możliwości i oczekiwania. Brak czasem – po obu stronach – empatii i pozytywnego nastawienia do rozmowy. Nie chodzi o to, by był jeden model zaangażowania i współpracy, ale by był on świadomie, w dialogu wypracowany przez szkołę i rodziców w danej placówce.
Literatura i dodatkowe materiały
Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty. str. 91, Jakub Kołodziejczyk (link do PDF)

Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co?, Stanisław Bobula (link do PDF)

W pogoni za możliwym - Angażowanie rodziców i lokalnej społeczności dla wzmocnienia odpowiedzialności, Dr Cynthia Tyson (link do PDF)

Rodzice brakujące ogniwo i niewykorzystany potencjał polskiej edukacji., Elżbieta Piotrowska-Gromniak (link do PDF)

Tutoring wychowawczo-rozwojowy jako metoda pracy wykorzystująca „relacje wzajemnie uczące” w środowisku Nauczyciele_Uczniowie_Rodzice, Mariusz Budzyński (link do PDF)

Ustawodawstwo w zakresie oświaty i motywacja rodziców do zaangażowania w edukację. Analiza porównawcza, Bruria Schaedel (link do PDF)

Film o tym wymaganiu - zobacz

Przykłady dobrych praktyk - przesłane przez uczestników konferencji

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce: Odpowiedzialna współpraca szkoły z rodzicami

Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu: Nowa formuła współpracy z rodzicami uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie: Wszyscy tworzymy profil naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Olszowej: Angażowanie rodziców do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1