Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Uczniowie są aktywni
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w szkole lub placówce.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły lub placówki. W szkole lub placówce realizuje się działania zainicjowane przez uczniów.
Uzasadnienie istoty wymagania
Autentyczne uczenie się nie jest możliwe bez zaangażowania i aktywności ze strony osób uczących się. Z tego powodu wyzwaniem dla szkół(i placówek) jest tworzenie warunków, w których uczniowie są aktywni w trakcie procesu edukacyjnego, a zdobywanie wiadomości i umiejętności jest dla nich powodem satysfakcji w trakcie zajęć zarówno lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Ważnym elementem jest wspieranie uczniów w podejmowanych przez nich samodzielnych inicjatywach wpływających na ich wszechstronny rozwój (intelektualny, akademicki, społeczny, osobowościowy). Wymaganie to podkreśla, że efektem pracy nauczycieli są też postawy uczących się wobec procesu uczenia się.
Teksty:
Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”


Szkoła nie może dobrze funkcjonować bez aktywności uczniów, podobnie jak demokracja - bez uczestnictwa obywateli. Ale kompetencji społecznych i obywatelskich nie da się zdobyć słuchając, gdy o nich mówi nauczyciel. Aby je w sobie wykształcić, trzeba naprawdę coś robić – samodzielnie, w małych zespołach, z całą klasą, z uczniami z innych klas. To w szkole młodzi ludzie uczą się współdziałania, planowania zadań i odpowiedzialności za ich wykonanie. To właśnie szkoła stanowi główną scenę życia publicznego, gdzie mogą przygotować się do pełnienia obywatelskich ról, które wszyscy (bez wyjątku!) będą w mniejszym lub większym zakresie pełnić.

więcej tutaj

Alicja Pacewicz - "Dlaczego aktywność uczniów jest cenna?"

Kultura tworzenia pod hasłem "mogę"
http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/2090-kultura-tworzenia-pod-haslem-qmogeq
Analiza wyników ewaluacji wymagania
Przykłady dobrych praktyk

Liceum Ogólnokształcące; Piaseczno:Aktywność uczniów drogą do szkoły przyszłości

Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie: Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole na podstawie analizy zapotrzebowania. Realizacja projektu „Szkoła Odkrywców Talentów”

ZPGiSP w Leźnie:Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z uczniami chcącymi podnieść wyniki w nauce

Gimnazjum nr 2 im. Marsz. J. Piłsudskiego w Kutnie: Realizacja innowacyjnych działań edukacyjnych pod hasłem "Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga" 

Gimnazjum Publiczne im. Armii Krajowej w Długosiodle : Akcja edukacyjno - artystyczna PATULISKO

strona główna | powrót

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1