Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. W szkole lub placówce diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
W szkole lub placówce formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów.
Uzasadnienie istoty wymagania
Oczekiwanym efektem procesu kształcenia jest nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności o kreślonych w podstawie programowej dla poszczególnych poziomów kształcenia. Stopień, wj akim uczniowi enabywają wiadomości i umiejętności, nie pozostaje bez związku z ich indywidualnymi możliwościami rozwojowymi. Dokonanie adekwatnej oceny uzyskiwanych rezultatów kształcenia wymaga uwzględniania podczas prowadzonych analiz indywidualnych możliwości uczniów. Analizy te mogą (powinny) również służyć odkrywaniu potencjału edukacyjnego uczniów, którego wykorzystanie może się przyczynić do osiągnięcia przez nich lepszych wyników w nauce. To wymaganie podkreśla znaczenie koncentrowania wysiłków nauczycieli nauczeniu się uczniów.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”
Przykłady dobrych praktyk

Gimnazjum w Wojkowicach: Systematyczne monitorowanie osiągnięć uczniów- od badania na wstępie do egzaminu próbnego

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte: Międzynarodowe projekty edukacyjne w szkole – wiedza, umiejętności, doświadczenie

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1