Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną podejmowaną w szkole lub placówce. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły lub placówki.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły lub placówki i są wykorzystywane do rozwoju szkoły lub placówki.
Uzasadnienie istoty wymagania
Jednym z elementów wewnętrznego nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły (placówki) jest prowadzenie wewnętrznej ewaluacji. Współcześnie ewaluacje wskazuje się, jako jeden z ważnych elementów wpływających na doskonalenie, jakości pracy poszczególnych nauczycieli, zespołów i całej szkoły (placówki). Planowanie i realizowanie wewnętrznej ewaluacj i przez samego tylko dyrektora jest praktycznie skazane na niepowodzenie. Dlatego jest ważne, aby angażował on do udziału w ewaluacji wewnętrznej poszczególnych nauczycieli lub ich zespoły. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej ma sens o tyle, o ile wynik i uzyskane w jej toku służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły (placówki), przyczyniając się w ten sposób do podniesienia, jakości prowadzonych w niej procesów edukacyjnych. Wymaganie to wskazuje, że niemożliwe jest zbudowanie organizacji uczącej się bezsystematycznej ewaluacj i własnych działań.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”
Analiza wyników ewaluacji wymagania

Literatura i dodatkowe materiały


Grzegorz Mazurkiewicz - Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju

Przykłady dobrych praktyk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie POdlaskim: Wdrażane są wnioski z ewaluacji wewnętrznej w celu doskonalenia pracy świetlicy szkolnej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II; Skorzeszyce : Ewaluacja wewnętrzna metodą profilu szkoły

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1