Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Rodzice są partnerami szkoły
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Szkoła lub placówka wspiera rodziców w wychowaniu dzieci.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
Uzasadnienie istoty wymagania
Prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych i wychowawczych wymaga współdziałania szkoły (nauczycieli) i rodziców. Ważną rolę mogą w tym względzie odegrać partnerskie relacje, których budowanie wymaga ze strony szkoły tworzenia możliwości do kontaktowania się (komunikowania się) rodziców z nauczycielami i osobami odpowiedzialnymi za kierowanie szkołą (lub placówką). Sytuacje te można wykorzystać do zbierania opinii o własnym (szkoły) działaniu (informacji na temat pracy szkoły i realizowanego w niej procesu edukacyjnego), jak również do informowania rodziców o swoich intencjach i celach. Partnerstwo może również zakładać angażowanie rodziców do podejmowania decyzji dotyczących szkoły, począwszy od informowania o swoich zamierzeniach, przez konsultacje dotyczące ważnych problemów, po uczestnictwo rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły (między innymi w ramach określonych statutem kompetencji rodziców: radyszkoły, radyrodziców). Ważnym wymiarem partnerstwa jest przekazywanie rodzicom informacji o rozwoju ich dzieci oraz wspieranie „nieprofesjonalnych” wychowawców w ich działaniach. Wszystkie badania dowodzą, że o sukcesie edukacyjnym uczniów w dużym stopniu decyduje wsparcie otrzymywane w domu rodzinnym. Wymaganie to zachęca do uczynienia z rodziców partnerów w procesie kształcenia.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”


Stanisław Bobula - Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co?

Analiza wyników ewaluacji wymagania
Przykłady dobrych praktyk

Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce: Odpowiedzialna współpraca szkoły z rodzicami

Gimnazjum nr 24 we Wrocławiu: Nowa formuła współpracy z rodzicami uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pomieczyńskiej Hucie: Wszyscy tworzymy profil naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Olszowej: Angażowanie rodziców do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1