Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Respektowane są normy społeczne
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole lub placówce diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Uczniowie prezentują właściwe zachowania. W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.
Uzasadnienie istoty wymagania
Próbując upowszechniać wartości i filozofie edukacyjne zdefiniowane w wymaganiach, poprosiliśmy ekspertów w danych dziedzinach o wyrażenie opinii na ich temat. Poniżej prezentujemy tekst prof. dr hab. Piotra Sztompki na temat wymagania "Respektowane są normy społeczne".
Wprowadzenie młodego pokolenia do godnego i skutecznego uczestnictwa w nowoczesnym społeczeństwie wymaga przekazania w procesie socjalizacji (zwanego czasami akulturacją) dwóch rodzajów treści: (a) wiedzy, wiadomości, informacji, metod myślenia, strategii rozwiązywania problemów, umiejętności odróżniania prawdy od fałszu – czyli inaczej wyrobienia niezbędnych kompetencji intelektualnych, (b) wartości, reguł, norm, wrażliwości etycznej, zdolności odróżniania dobra od zła – czyli inaczej wyrobienia niezbędnych kompetencji moralnych...
więcej można przeczytać tutaj

Rozwój społeczny uczniów i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie stanowią ważne cele edukacji szkolnej. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej stanowi element rozwoju społecznego. Respektowanie przez uczniów przyjętych w szkole (placówce) zasad zachowania jest jednym z warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa. Niepokojące zachowania uczniów są często objawem deficytów rozwojowych lub przeżywanych przez nich trudności, które mogą stanowić zagrożenie dla ich rozwoju. Z tego powodu ważną rolę odgrywa systematyczne diagnozowanie zagrożeń i podejmowanie działań mogących im zapobiec. Wymaganie to jest ważne dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, angażowania obywateli w konstruowanie demokratycznego ładu społecznego i przestrzegania ustaleń.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”


Urszula Gralewska, Norbert Karaszewski, Laura Piotrowska, Katarzyna Salomon-Bobińska - Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności

Piotr Sztompka - Normy społeczne i ich respektowanie

Analiza wyników ewaluacji wymagania
Przykłady dobrych praktyk

Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai:"Jak w przedszkolu zapoznać dzieci z ich prawami?"

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1