Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
W szkole lub placówce są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.
Uzasadnienie istoty wymagania
Jednym z ważnych wyzwań współczesnej edukacji jest podejmowanie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, w szczególności w sytuacjach, kiedy ich źródłem są czynniki środowiskowe lub deficyty rozwojowe. Służyć temu mogą różnorodne działania podejmowane przez szkołę (placówkę), począwszy od zajęć wyrównujących poziom wiedzy i umiejętności oraz zajęć reedukacyjnych (na przykład logopedycznych), po działania zwiększające szanseedukacyjne, motywujące do wykorzystania tkwiących w dziecku możliwości oraz wykorzystujace indywidualizację procesu edukacyjnego. Spójność społeczna i solidarność w dużym stopniu decydują o możliwości rozwoju cywilizacyjnego. To wymaganie podkreśla, że tylko wyrównując szansę edukacyjne, dajemy wszystkim członkom polskiego społeczeństwa szansę na udział w procesie rozwoju społecznego i korzystania z jego efektów.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”
Artykuły:
Kathleen Lynch - Oświata jako miejsce zmiany. Ramy promocji równości i przeciwdziałania niesprawiedliwości. - UWAGA Duży plik ponad 50MB

Katarzyna Pluta, Leszek Trzaska - Wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlaczego należy tego oczekiwać od szkół?

Analiza wyników ewaluacji wymagania
strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1