Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.
Uzasadnienie istoty wymagania
Nauczyciele zwykle pracują samodzielnie podczas prowadzenia lekcji. Prowadzenie uczniów w klasie czy szkole jest jednak wspólnymd ziałaniem. Procesy edukacyjne w szkole wymagają współpracy nauczycieli podczas ich planowania i dokonywania systematycznych analiz, które pomagają w ich doskonaleniu. Wymaganie to odzwierciedla przekonanie, że we współczesnym świecie o sukcesie społeczeństw decyduje w dużej mierze zdolność jego członków do kreatywnej współpracy i samozarządzania. Aby uczyć współpracy, nauczyciele sami muszą współpracować.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”


Kathy Farber, William Armaline - Zespoły nauczycieli jako zasadniczy element demokratycznej szkoły

Jan Stefan Wlazło - Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym

John M. Fischer, Jeff Taylor - Wspieranie zespołów nauczycieli w procesie podejmowania decyzji

Tomasz Jurczyk, Jakub Kołodziejczyk, Elżbieta Komarnicka, Tadeusz Polański, Jadwiga Romaniuk, Jacek Staromłyński, Irena Wojtanowicz-Stadler - Proces edukacyjny i jego realizatorzy( czyli o współdziałaniu nauczycieli)
Przykłady dobrych praktyk

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu: Projekt ”School leaving? No, thank you!”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pińczowie: "Rozwiń się" - program edukacyjno - wychowawczy dla uczniów, rodziców i wychowawców klas pierwszych

Publiczne Gimnazjum we Wróblewie: Odkrywamy nieznane karty historii…

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach: Międzypokoleniowe mosty pamięci

Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie: Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1