Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Procesy edukacyjne są realizowane w szkole lub placówce z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są planowane. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. W szkole lub placówce monitoruje się osiągnięcia uczniów.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Procesy edukacyjne przebiegające w szkole lub placówce są monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych. Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się. Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się. W szkole lub placówce analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.
Uzasadnienie istoty wymagania
Dla powodzenia procesów edukacyjnych w szkole (placówce) znaczenie ma nie tylko ich treść, ale również sposób, w jaki są one realizowane. Wskazówką są tu zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, których monitorowanie i doskonalenie wpływa na podnoszenie na wyższy poziom toczące się w szkole procesy. Praktycznie niemożliwe jest prowadzenie procesu edukacyjnego bez aktywności uczących się. Dotyczy to zarówno wykorzystywanych metod dydaktycznych, organizacji zajęć w sposób sprzyjający uczeniu się, jaki włączaniu uczniów do pracy (refleksji) nad doskonaleniem przebiegu różnego rodzaju zajęć odbywających się w szkole (placówce). Duży wpływ na zaangażowanie uczniów w proces edukacji ma dostarczanie im informacji o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Spełnia to ważną rolę motywującą do nauki i pomaga w planowaniu dalszego własnego rozwoju. Wymaganie to podkreśla znaczenie nauki dla doskonalenia procesów edukacyjnych. Zachęca do odnoszenia się do najnowszych wniosków z badań (na przykład nad tym, jak ludzie się uczą, jak funkcjonuje mózg), doplanowania i organizowania procesów edukacyjnych.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”


Danuta Sterna, Jacek Strzemięczny - Organizacja procesów edukacyjnych dla wspierania uczenia się

Kultura tworzenia pod hasłem "mogę"
http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/2090-kultura-tworzenia-pod-haslem-qmogeq

ABC motywowania uczniów do uczenia się
http://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/2115-abc-motywowania-uczniow-do-uczenia-sie

Analiza wyników ewaluacji wymagania
Przykłady dobrych praktyk
Zespół Szkół w Siemiatyczach: Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych

 oraz zorganizowanie "Festiwalu Talentów"

Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie: Wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy u dzieci w wieku przedszkolnym

Gimnazjum nr 1 w Brodnicy: Ogólnopolski Przegląd Tańca Współczesnego i Towarzyskiego LIVE DANCE MICAF ZYCIE BRODNICA 2013

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1