Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej. Oferta edukacyjna odpowiada potrzebom uczniów i rynku pracy. Monitoruje się realizację podstawy programowej.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów. Szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe.
Uzasadnienie istoty wymagania
Kierunkowskazem tworzenia oferty edukacyjnej szkoły (lub placówki) powinna być podstawa programowa. Ważną rolę odgrywa tu dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb i możliwości uczniów, jednocześnie należy wziąć poduwagę, że szkoła (placówka) uczestniczy w przygotowaniu ich do podejmowania w dorosłym życiu wielu ważnych ról społecznych (naprzykładrodzinnych, zawodowych). Oferta edukacyjna wymaga ciągłe go monitorowania, którego skutkiem jest jej wzbogacanie i dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Mogą temu służyć nowatorskie rozwiązania programowe rozwijające aspiracje uczniów. Wymaganie pokazujące rolę przemyślanej oferty edukacyjnej w podnoszeniu, jakości pracy szkoły jest ważne ze względu na konieczność uwzględnienia wszystkich aspektów pracy decydujących o ostatecznych rezultatach (przedmioty, treści, metody, relacje, zajęcia dodatkowe i tym podobne).

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”
Przykłady dobrych praktyk

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żeliszowie: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

II Podstawowo-gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO w Gdańsku: Wprowadzenie projektu raz w miesiącu metodą weebquestu w klasie 1 gimnazjum,

raz w miesiącu, kontynuacja w klasie II i III.

Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodowicach: Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1