Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Kształtuje się postawy uczniów
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub placówce są spójne i adekwatne do potrzeb uczniów. Uczniowie uczestniczą w działaniach edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub placówce są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem. Działania wychowawcze podejmowane w szkole lub placówce są analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz.
Uzasadnienie istoty wymagania
Prowadzenie w szkole (placówce) działań wychowawczych wymaga współdziałania nauczycieli, aby były one spójne i konsekwentnie realizowane. Ich planowanie i wdrażanie, a zwłaszcza poszukiwanie rozwiązań w problemowych sytuacjach wymaga korzystania z wiedzy zawodowej posiadanej przez różnych nauczycieli (pedagogów i psychologów szkolnych). Działania te powinny uwzględniać zmieniające się potrzeby rozwojowe uczniów (być adekwatne do ich potrzeb). Wartościowym działaniem jest angażowanie uczniów w uczestnictwo w planowaniu i realizacji aktywności służących kształtowaniu postaw. Wymaganie to wiąże się z przestrzeganiem norm i procesami edukacyjnym, ale bezpośrednio dotyczy zwiększania udział u uczniów w procesie decyzyjnym związanym z procesem kształcenia tylko w ten sposób można wykształcić postawę odpowiedzialności.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”
Przykłady dobrych praktyk

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu: Projekt ”School leaving? No, thank you!”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pińczowie: "Rozwiń się" - program edukacyjno - wychowawczy dla uczniów, rodziców i wychowawców klas pierwszych

Publiczne Gimnazjum we Wróblewie: Odkrywamy nieznane karty historii…

Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach: Międzypokoleniowe mosty pamięci

Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie: Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1