Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Funkcjonuje współpraca w zespołach
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole lub placówce, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy
Uzasadnienie istoty wymagania
Prowadzenie klasy, realizowanie projektów, rozwiązywanie problemów (wychowawczych, opiekuńczych, edukacyjnych, organizacyjnych), tworzenie koncepcji pracy szkoły czy promowanie szkoły w środowisku wymaga zaangażowania wielu osób w formalnych, jak również nie formalnych zespołach. Niemożliwe jest określenie optymalnej liczby zespołów z tego powodu, że w dużej mierze zależy to od wielkości szkoły (placówki) i jej potrzeb. Powodzenie pracy zespołowej jest uzależnione od zaangażowania członków zespołu w planowanie i organizowanie wspólnej pracy oraz analizowanie osiągniętych wyników. Praca w zespołach i współpraca wymagają ciągłego doskonalenia, które może przyjmować różne formy, począwszy od prowadzonej wewnątrz zespołu refleksji nad sposobem pracy, planowaniem działań i osiąganiem celów, po uczestnictwo w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego rozwijających sposoby współpracy w zespole. Wymaganie to podkreśla, że jednym z podstawowych obowiązków dyrektora jest zorganizowanie i zapewnienie efektywnej współpracy nauczycieli.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”
Artykuły:
John M. Fischer, Jeff Taylor - Tworzenie zespołów nauczycieli i podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Przykłady dobrych praktyk

Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy: Projekt działania „Dzieci Myślą. Jak skutecznie uczyć dzieci myślenia matematycznego” prowadzony jest przez Instytut Badań Edukacyjnych

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków": "Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych"

Szkoła Podstawowa Henryka Sienkiewicza: Tworzenie systemu zespołowej pracy nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie: Wymagania: 4.1: FUNKCJONUJE WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH.

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji-Poradnia : Powołanie Zespołów Specjalistów

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1