Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki. W szkole lub placówce są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników. Wdrażane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.
Uzasadnienie istoty wymagania
Wyniki egzaminów są ważnym źródłem informacji o stopniu, w jakim są osiągane cele szkoły (placówki).Jednak same wyniki(egzaminów) są bezużyteczne,jeśli nie posłużą do wyciągnięcia wniosków dla doskonalenia prowadzonych w szkole (placówce) procesów edukacyjnych. Podstawą wyciągania tych wniosków są dokonywane analizy, które mogą przybierać różną postać (zarówno, jeśli chodzi o wykorzystywane metody, jak i formy ich realizacji) w zależności od indywidualnych potrzeb poszczególnych nauczycieli(ich grup)lub grona pedagogicznego. Płynące z prowadzonych analiz wnioski powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie we wdrażanych w szkole lub placówce rozwiązaniach, adekwatnych do warunków, w których szkoła funkcjonuje, i sprzyjających podniesieniu jakości pracy, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu efektów kształcenia. To wymaganie podkreśla znaczenie pewnych działań dla budowania organizacji uczącej się w społeczeństwie wiedzy.

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym Konteksty”


Jolanta Misztal - Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Przykłady dobrych praktyk

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej: Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin zawodowy są adekwatnym odzwierciedleniem wiadomości uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie: "Treningi testowe dla uczniów klas 5 i 6"

Zespół Szkół nr 2; Opole Lubelskie:Analiza osiągnięć uczniów szkoły podstawowej 

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi;  ul. J. Lompy 1 w Brzegu: W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów.

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1