Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Ogłoszenie

Informacja na koniec projektu.

2015-11-23 14:52:54

Szanowni Pa?stwo,

W zwi?zku z zako?czeniem projektu „Program wzmocnienia efektywno?ci nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y etap III” realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie  z Uniwersytetem Jagiello?skim i Er? Ewaluacji Sp. z o.o. pragniemy przekaza? Pa?stwu wa?ne informacje nt. zmian na platformie.

Zapraszamy do zapoznania si? z za??czonym listem w PDF - pobierz.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1