Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Media o programie

Publikowane artykuły przedstawiają opinie i poglądy ich autorów i nie wyrażają oficjalnego stanowiska zespołu i koordynatorów projektu.


2015 maj

Refleksje nr 3/2015, Jak zbudowa? dobr? szko???, S?awomir Osi?ski


2014 wrzesie?

G?os Nauczycielski nr 36, Nie patrze? na literki, Halina Drachal


2014 sierpie?

G?os Nauczycielski nr 35, Ewaluacja jak lustro, Halina Drachal

G?os Nauczycielski nr 32-33, Wizytatorzy pytaj? bez sensu, a ich raportów nikt nie czyta, Piotr Skura


2014 stycze?

Animacja ?ycia Publicznego. Zeszyty Centrum Bada? Spo?ecznych i Polityk Lokalnych, nr4(11)2013, Ewaluacja w edukacji jako zmiana kulturowa. Grzegorz Mazurkiewicz


2013 listopad

Edukacja Pomorska nr.57-58, "Odpowiedzialno?? nauczyciela - refleksja pog??biona". Ewa Furche


2013 pa?dziernik

 "Dyrektor szko?y",nr6/2013, O rado?ci grania w zespole. M. Nowak

 „Dyrektor Szko?y”, nr 5/2013, Cyberzagro?enie czy cyberszansa?.M. Nowak


2013 wrzesie?

E-MENTOR - Dwutygodnik Szko?y G?ównej Handlowej w Warszawie -" Odpowiedzialni nauczyciele - o edukacji i jej jako?ci, a tak?e o tym, jak j? ocenia? - relacja z konferencji". Maria Zaj?c


2013 wrzesie?

Biuletyn Kuratorium O?wiaty w Opolu NR 13/2013 "Odpowiedzialni nauczyciele". Jolanta Jaworek


2013 kwiecie?

Edunews 19.04 2013 "W poszukiwaniu dobrego nauczania i uczenia si?". Laura Rabiej. Hanna Cie?lak


2013 kwiecie?

Edunews 19.04."Odpowiedzialni nauczyciele" Laura Rabiej, Hanna Cie?lak


2013 marzec

Gazeta Krakowska - 26.03.2013 "Na czym polega bycie dobrym nauczycielem"Karolina Gawlik


2013 marzec

Gazeta Krakowska - 24.03.2013 "Odpowiedzialni nauczyciele dyskutuj? o szkole" Karolina Gawlik


2013 luty

G?os Nauczycielski(dodatek informacyjny- reformao?wiaty) nr 50 12 XII 2012 - Szko?a jako organizacja ucz?ca si? - (prawie) wszystko o doskonaleniu si? nauczycieli i wspomaganiu szkó?.


2012 listopad

Wiadomo?ci ?wi?tokrzyskie "Dyskutowali o o?wiacie". Relacja z konferencji regionalnej w Ostrowcu ?wietokrzyskim


2012 pa?dziernik

Zachodnipomorski Dwumiesi?cznik O?wiaty" Refleksje" maj/czerwiec 2012 nr 3 "Kropla dr??y ska??". Relacja z konferencji "Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji.Zadania i rozwój przywódców". S?awomir Osi?ski


2012 czerwiec

W CENTRUM "Nadzór pedagogiczny w Wielkiej Brytanii". Ewa Sobór
W artykule:  jak wizyty studyjne pozwalaj? uczy? si? od innych i porównywa? nasze rozwi?zania z tymi wprowadzanymi w innych krajach


2012 marzec

Gazeta Krakowska "Dyskutuj? o zadaniach przywódcy w szkole". Magdalena Stok?osa


2012 luty

W Centrum " Ewaluacja to nowe wyzwanie....."Ewa Sobór


2012 stycze?

Echo Dnia "Ewaluacja prawd? powie".  Piotr Burda


2011 czerwiec

Dyrektor Szko?y nr 6- "Jako?? edukacji czy/i ewaluacji?. Osobiste zapiski z mi?dzynarodowej konferencji z Krakowem w tle". Ma?gorzata Nowak


2011 czerwiec

O?wiata Opolska-" Nadzór pedagogiczny w praktyce".


2011 czerwiec

Gazeta Edukacja 14 czerwca- "W poszukiwaniu informacji".


2011 czerwiec

Gazeta Wyborcza- " 17 wymaga? dla polskich szkó?"


2011 maj

Gazeta Wyborcza wydanie ?wi?teczne 14-15 maja 2011- "Mitologia równych szans" wywiad z prof.K.Lynch


2011 kwiecie?

Dziennik Zachodni, Dziennik Ba?tycki, Kurier Lubelski, G?os Wielkopolski, Gazeta Wroc?awska, Dziennik ?ódzki- "17 wymaga? dla polskich szkó?"


2011 kwiecie?

Gazeta Krakowska-"Eksperci o przysz?o?ci polskiej o?wiaty i potrzebie zmian" "Jak lepiej uczy?? Naukowcy i pedagodzy pod Wawelem" 


2011 kwiecie?

Super Express- "Rodzice to pe?noprawni partnerzy szko?y"

"Szko?a najwy?szej jako?ci"

 "Dzieci potrzebuj? naszej pomocy"


2011 kwiecie?

Gazeta Krakowska- "Od A do E,czyli ocena szkó? po nowemu". Edyta Tkacz


2011 luty

Gazeta Wroc?awska- "Lotne brygady zbadaj? poziom nauczania". A. Gabi?ska


2011 stycze?

O?wiata Mazowiecka-"?adna placówka nie istnieje sama dla siebie" -wywiad z dr hab. Henrykiem Mizerkiem

                                          


2010 pa?dziernik

Dyrektor Szko?y-"Ewaluacja zorientowana na rozwój". L .Korporowicz


2010 wrzesie?

Dyrektor szko?y-"Po co szko?om wymagania, po co ewaluacja?". G. Mazurkiewicz


2010 czerwiec

Niezb?dnik Rodzica-"Nowy wymiar pracy szkó?"


2010 maj

Niezb?dnik Rodzica - Ewaluacja - krok ku przysz?o?ci?
Ewa Jurkiewicz

 


2010 maj

Niezb?dnik Rodzica - Nowy nadzór szans? dla partnerstwa w szkole
wywiad Ewy Jurkiewicz


2010 kwiecie?

Doradca Dyrektora Szko?y - Ewaluacja to praca dla sapera
wywiad z prof. H. Mizerkiem


2010 luty

Dyrektor Szko?y - Przydatny Nadzór Pedagogiczny
dr G. Mazurkiewicz

 


2010 stycze?

Gazeta Wyborcza Wroc?aw - Rodzice maj? prawo wiedzie?, jaka jest szko?a


2010 stycze?

Gazeta Wyborcza Bydgoszcz - Pierwsza szko?a na A


2010 stycze?

Sedno - O ewaluacji w miesi?czniku dla dyrektorów Link do artyku?u


Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1