Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Materiały do pobrania
Proszę wybrać interesujący Państwa dział:

System Ewaluacji Oświaty:Publikacje projektowe
Szko?a wobec wymaga? pa?stwa poradnik dla nauczycieli i dyrektorów.
opis: Praca zbiorowa pod redakcj? Anny Goc?owskiej.
data dodania: 2015-12-17 13:08:31

Ewaluacja zewn?trzna poradnik wizytatora
opis: Praca zbiorowa pod redakcj? Anny Goc?owskiej. Wydanie II po zmianach w prawie.
data dodania: 2015-12-17 10:57:05

Jak budowa? dobr? szko??? Potencja? i bariery ewaluacji w o?wiacie
opis: Publikacja pod red. Grzegorza Mazurkiewicza
data dodania: 2015-12-04 09:05:32

Ucz?ca si? szko?a. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty.
data dodania: 2015-11-20 09:09:11

Wymagania pa?stwa. Uporz?dkowanie priorytetów i celów szko?y.
opis: Wydanie uwzgl?dniaj?ce zmiany prawne w 2015 roku.
data dodania: 2015-11-17 10:15:15

Wymagania pa?stwa. Uporz?dkowanie priorytetów i celów szko?y.
opis: Folder o wymaganiach stosowanych od czerwca 2013 do sierpnia 2015.
data dodania: 2015-06-24 12:35:24

Szko?a wobec wymaga? pa?stwa - poradnik dla rodziców
opis: Praca zbiorowa pod red. Anny Goc?owskiej. Stan prawny na dzie? 31 sierpnia 2015.
data dodania: 2015-04-09 13:18:11

Szko?a wobec wymaga? pa?stwa - poradnik dla nauczycieli i dyrektorów
opis: Praca zbiorowa pod red. Anny Goc?owskiej. Stan prawny na dzie? 31 sierpnia 2015.
data dodania: 2015-04-09 13:17:32

Szko?a wobec wymaga? pa?stwa - poradnik dla jednostek samorz?du terytorialnego (organów prowadz?cych)
opis: Praca zbiorowa pod red. Anny Goc?owskiej. Stan prawny na dzie? 31 sierpnia 2015.
data dodania: 2015-04-09 13:16:51

Publikacja - "Edukacja jako odpowied?"
opis: Odpowiedzialni nauczyciele w zmieniaj?cym, si? ?wiecie
data dodania: 2014-04-24 13:43:45

Przewodnik po wymaganiach
opis: Przewodnik po wymaganiach stosowanych od czerwca 2013 do sierpnia 2015
data dodania: 2014-04-12 17:52:17

Publikacja - "Ewaluacja zewn?trzna. Poradnik wizytatora".
opis: Praca zbiorowa pod redakcj? Anny Goc?owskiej.
data dodania: 2013-12-03 12:48:13

Publikacja - "Przywództwo i zmiana w edukacji"
opis: Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia
data dodania: 2013-05-29 08:53:00

Publikacja - "Jak by? jeszcze lepszym. Ewaluacja w edukacji"
opis: W tomie: wybór tekstów znanych z poprzednich publikacji z serii ”Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym”. Niektóre spo?ród artyku?ów s? zaktualizowane (np. bazuj? na projekcie nowych wymaga? dla szkó? i placówek), inne s? zmienione zgodnie z intencjami autorów, w oparciu o do?wiadczenia z ponad dwuletniego procesu realizacji nadzoru pedagogicznego w nowej formule, a pozosta?e s? nowe i dotychczas niepublikowane.
data dodania: 2013-01-11 17:02:30

Publikacja - "Jako?? edukacji. Ró?norodne perspektywy"
opis: W tomie ró?norodne spojrzenia na jako?? edukacji i wymagania.
data dodania: 2012-06-21 12:56:37

Publikacja - "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Autonomia".
opis: W tomie: prace traktujace o ró?nych aspektach ewaluacji wewnetrznej prowadzonej przez dyrektorów i nauczycieli oraz jej relacji do ewaluacji zewnetrznej.
data dodania: 2011-04-12 21:03:27

Publikacja - "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialno??".
opis: System ewaluacji o?wiaty: za?o?enia,praktyczne rady,g?osy uczestników.
data dodania: 2011-04-12 20:57:04

Publikacja - "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty".
opis: W tomie:wizja zmian w nadzorze pedagogicznym,znaczenie wymaga? pa?stwa dla pracy szkó?,kluczowe elementy prawid?owo prowadzonej ewaluacji,ró?ne rozwi?zania w innych krajach Europy.
data dodania: 2011-04-12 20:42:43

Publikacja- "Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje".
opis: W tomie: przypomnienie g?ównych za?o?e? projektu, jego celów oraz zamierze? co do funkcji ewaluacji, w procesie tworzenia polityki edukacyjnej. Analiza danych zebranych w procesie ewaluacji projektu, analiza wymaga? oraz rozwa?ania nad kultur? organizacyjn? szkó?, w których przeprowadzono ewaluacj?.
data dodania: 2011-04-06 10:45:46Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1