Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Materiały do pobrania
Proszę wybrać interesujący Państwa dział:

System Ewaluacji Oświaty:Materiały szkoleniowe - prezentacje wykorzystywane podczas szkoleń
Szkolny system bezpiecze?stwa
opis: Prezentacja ze szkolenia pt. "Koalicja na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y"
data dodania: 2014-12-12 14:45:35

Agresja rówie?nicza – jak dzia?a? ?eby skutecznie przeciwdzia?a??
opis: Prezentacja ze szkolenia pt. "Koalicja na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y"
data dodania: 2014-12-12 14:43:44

Jak skutecznie rozwi?zywa? problemy agresji i przemocy w szkole?
opis: Prezentacja ze szkolenia pt. "Koalicja na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y"
data dodania: 2014-12-12 14:42:09

Bezpiecze?stwo uczniów w szko?ach w ?wietle wyników ewaluacji zewn?trznej – wybrane dane
opis: Prezentacja ze szkolenia pt. "Koalicja na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y"
data dodania: 2014-12-12 14:38:31

Prezentacja - Konceptualizacja ewaluacji. Beata Ci??ka
opis: Planowanie ewaluacji krok po kroku.
data dodania: 2011-11-20 21:44:09

Wyk?ad dr Luciana Ciolan'a- Jako?? raportowania o zapewnianiu jako?ci
data dodania: 2010-12-29 19:25:51

Prezentacja - dr Jaap van Lakerveld
data dodania: 2010-12-29 19:25:51Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1