Strona główna
Strona archiwalna - stan na dzień zakończenia projektu - 30.11.2015 r.
Kontakt
Archiwum

8 marca 2016
Wachlarz wymaga?. Jaka jest Twoja szko?a?

27 stycznia 2016
Filmy o wymaganiach

18 listopada 2015
Podsumowanie cyklu szkole? pt. „W kierunku dobrej szko?y... Jak spe?nia? wymagania pa?stwa wobec szkó??

30 pa?dziernika 2015
Konferencja"Czy szko?a mo?e by? lepsza?"

15 pa?dziernika 2015
Zapraszamy na szkolenia.

8 pa?dziernika 2015
Konferencja pt "Szko?a z wyobra?ni?" 12-14.10.2015 - Pozna?

2 pa?dziernika 2015
Krakowska Deklaracja Przywództwa Edukacyjnego

29 wrze?nia 2015
Zaproszenie na szkolenia

24 wrze?nia 2015
Komunikat nt narz?dzi na platformie SEO

15 wrze?nia 2015
Podsumowanie spotkania w Krakowie

2 wrze?nia 2015
Platforma SEO - zmiana przepisów

2 wrze?nia 2015
Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej

3 lipca 2015
Dok?d zmierza edukacja XXI wieku?

2 lipca 2015
Podsumowanie szkole? dla wizytatorów w Krakowie

2 lipca 2015
Szkolenie doskonal?ce dla XII cyklu szkoleniowego w Krakowie

22 maja 2015
Spotkanie Kuratorów O?wiaty, Dyrektorów Wydzia?ów ds. Nadzoru Pedagogicznego oraz ??czników Regionalnych

15 maja 2015
Szkolenia doskonal?ce w Krakowie

12 maja 2015
KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJ?CA – E?K – Dzia?ania antydyskryminacyjne w szko?ach – co robi?, aby dzia?a? skutecznie?

4 maja 2015
RELACJA ZE ?WI?TOKRZYSKIEGO

29 kwietnia 2015
Kielce te? upowszechniaj?

27 kwietnia 2015
Podsumowanie spotkania doskonal?cego w Krakowie

9 kwietnia 2015
Poradniki

8 kwietnia 2015
Konferencja „ na najwy?szym poziomie” w liczbach. Zakopane 2015

8 kwietnia 2015
Zapraszamy na szkolenie w Toruniu

3 kwietnia 2015
Informacja o pracy biura projektu na Uniwersytecie Jagiello?skim

28 marca 2015
Konferencja"Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji?-Jak zbudowa? dobr? szko???" Zakopane 2015

11 marca 2015
Spotkanie Kuratorów O?wiaty i Dyrektorów Wydzia?ów ds. Nadzoru Pedagogicznego

26 stycznia 2015
Szkolenie doskonal?ce

8 stycznia 2015
Szkolenia z ewaluacji zewn?trznej dla dyrektorów szkó? lub przedszkoli w ramach XVII cyklu szkoleniowego

15 grudnia 2014
Podsumowanie cyklu szkole? pt."Koalicja na rzecz bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y" + materia?y do pobrania

8 grudnia 2014
Spotkania doskonal?ce dla wizytatorów ds.ewaluacji

1 grudnia 2014
Spotkanie dyrektorów wydzia?ów KO

26 listopada 2014
Zapraszamy na szkolenie pt. "Raport z ewaluacji szans? na rozwój szko?y"
dodatkowy, nowy termin


22 listopada 2014
Warsztaty dla dyrektorów SPLO „Wymagania pa?stwa jako wspomaganie procesu zmian w szko?ach i palcówkach” _ Warszawa 15.11.2014

23 pa?dziernika 2014
Konferencja Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji. Jak zbudowa? dobr? szko??? Zaproszenie

8 pa?dziernika 2014
Podsumowanie cyklu szkole? z zakresu interpretowania i wykorzystania EWD w ewaluacji zewn?trznej.

13 wrze?nia 2014
Spotkania regionalne

3 wrze?nia 2014
Zaproszenie na seminarium upowszechniaj?ce

27 sierpnia 2014
Film Ery Ewaluacji

17 lipca 2014
Za nami cykl szkole? pt. Raport z ewaluacji szans? na rozwój szko?y.

10 czerwca 2014
Spotkania regionalne

16 maja 2014
Spotkanie dyrektorów wydzia?ów i ?aczników regionalnych

17 kwietnia 2014
Konferencja na "najwy?szym poziomie". Zakopane 2014

4 kwietnia 2014
Szkolenie dla wizytatorów w Warszawie

1 kwietnia 2014
Czwarte spotkanie wizytatorów d.s ewaluacji.Kraków 26-29.03.2014

24 marca 2014
Szkolenie doskonal?ce

12 lutego 2014
Podsumowanie szkole? „Wyniki nadzoru pedagogicznego oraz wyniki bada? osi?gni?? uczniów jako podstawa kreowania lokalnej polityki o?wiatowej i oferty wsparcia dla szkó? i nauczycieli”

11 lutego 2014
III spotkanie XIV cyklu szkolenia wizytatorów d.s ewaluacji

25 stycznia 2014
Konferencje upowszechniaj?ce

17 stycznia 2014
Szkolenie doskonal?ce

20 grudnia 2013
Konferencja Raport z ewaluacji szans? na rozwój szko?y.

15 grudnia 2013
II spotkanie XIV cyklu szkole? dla wizytatorów

4 grudnia 2013
Wizyta studyjna w Belgii

29 listopada 2013
Szkolenia doskonal?ce dla wizytatorów I cyklu szkoleniowego

28 listopada 2013
Szkolenie doskonal?ce dla 270 wizytatorów

24 listopada 2013
Szkolenie doskonal?ce

12 listopada 2013
Wizyta studyjna w Irlandii

8 listopada 2013
Szkolenie doskonal?ce dla VI cyklu szkoleniowego

17 X 2013
Spotkanie Dyrektorów Wydzia?ów oraz przedstawicieli ??czników Regionalnych z kuratoriów o?wiaty.

1 pa?dziernika 2013
Wizyta studyjna w Walii 29.09-06.10

20 wrze?nia 2013
Zaproszenie

24 wrze?nia 2013
"Perspektywa uczenia si? przez ca?e ?ycie"

16 wrze?nia 2013
II spotkanie XIII cyklu szkole? wizytatorów d.s ewaluacji

2 wrze?nia 2013
List Ministra Edukacji Narodowej z okazji inauguracji roku szkolnego 2013/2014

10 lipca 2013
Konferencja online

8 lipca 2013
4 spotkanie wizytatorów uczestniczacych w XII cyklu szkole? z zakresu ewaluacji zewnetrznej

25 czerwca 2013
III wizyta studyjna w Niemczech

23 czerwca 2013
XIII cykl szkole? wizytatorów d.s ewaluacji

13 czerwca 2013
Zaproszenie do wzi?cia udzia?u w diagnozie kompetencji przywódczych kadry kierowniczej szkó?/placówek

5 czerwca 2013
Szkolenie doskonal?ce wizytatorów d.s ewaluacji

20 maja 2013
Konferencja upowszechniaj?ca w Krakowie

18 maja 2013
III spotknie XII cyklu szkole? wizytatorów d/s ewaluacji.

15 maja 2013
Nowe rozporz?dzenie ws. nadzoru pedagogicznego

19 kwietnia 2013
Konferencje regionalne

15 kwietnia 2013
Spotkania ?aczników Regionalnych i Dyrektorów Wydzia?ów

12 kwietnia 2013
Szkolenia podstawowe wizytatorów d/s ewaluacji

26 marca 2013
Konferencja mi?dzynarodowa. "Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji. Odpowiedzialni nauczyciele."

10 marca 2013
I spotkanie XII cyklu szkole? wizytatorów d/s ewaluacji

15 stycznia 2013
V spotkanie IX cyklu szkole? dla wizytatorów d/s ewaluacji

13 stycznia 2013
Nowa publikacja

13 stycznia 2013
Seminaria upowszechniaj?ce „Bezpiecze?stwo w szkole – perspektywa ewaluacyjna" oraz „Budowanie relacji mi?dzy szko?? a rodzicami w oparciu o wyniki ewaluacji zewn?trznej - podsumowanie

19 grudnia 2012
IV spotkanie wizytatorów d.s ewaluacji.

4 grudnia 2012
Zaproszenie na konferencje miedzynarodow?

21 listopada 2012
Szkolenie doskonal?ce dla wizytatorów d.s ewaluacji. Kraków 21-23 XI 2012

13 listopada 2012
I spotkanie XI cyklu szkolenia dla wizytatorów d.s ewaluacji. Przegorza?y 7-10 XI 2012

30 pa?dziernika 2012
Spotkanie Kuratorów O?wiaty, Dyrektorów Wydzia?ów ds Nadzoru Pedagogicznego, ??czników regionalnych

20 pa?dziernika 2012
Konferencje regionalne. 18-19 X 2012

16 pa?dziernika 2012
Drugie spotkanie X cyklu szkolenia dla wizytatorów d.s ewaluacji. Kraków 10 - 13 X 2012

11 pa?dziernika 2012
Wnioski - analiza wyników ewaluacji 2011/2012

15 wrze?nia 2012
Drugie spotkanie IX cyklu szkolenia ewaluatorów d/s ewaluacji. Kraków 12 - 15 IX 2012

1 wrze?nia 2012
I spotkania IX i X cyklu .Kraków 23 VIII - 1IX 2012

28 czerwca 2012
O?rodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy/Wykonawców opracowa? zawieraj?cych przyk?ady dobrych praktyk w zakresie prowadzenia ewaluacji wewn?trznej

14 czerwca 2012
Szkolenie doskonal?ce dla wizytatorów d.s ewaluacji. Kraków 13-15 czerwca 2012

8 czerwca 2012
Wizyta studyjna kuratorów o?wiaty w Edynburgu

3 czerwca 2012
II spotkanie przedstawicieli ministerstw, którzy zgodnie z ustaw? o systemie o?wiaty wykonuj? zadania nadzoru pedagogicznego

30 maja 2012
Relacje z wizyty studyjnej w Halle

21 maja 2012
By lepiej rozumie? wymagania pa?stwa wobec szkó? i placówek

21 maja 2012
Zako?czenie VIII cyklu szkole? dla wizytatorów d.s ewaluacji

14 maja 2012
Konferencje regionalne

28 kwietnia 2012
Szkolenie odnawiaj?ce

25 kwietnia 2012
Jak rozumie? wymagania

18 kwietnia 2012
Konferencja"Ewaluacja a rozwój szkó? i placówek województwa pomorskiego"

2 kwietnia 2012
Zako?czy?a si? II Mi?dzynarodowa Konferencja "Jako?? edukacji czy/i jako?? ewaluacji. Zadania i rozwój przywódców"

27 marca 2012
Trzecie spotkanie wizytatorów d.s ewaluacji VIII edycji

3 lutego 2012
Drugie spotkanie VIII "poci?gu" - podstawowe szkolenie dla wizytatorów ds. ewaluacji

14 stycznia 2012
Wr?czenie za?wiadcze? uko?czenia szkolenia dla wizytatorów ds. ewaluacji VI cyklu

31 grudnia 2011
Podsumowanie wizyt studyjnych

30 grudnia 2011
Nowy model i zalecany przebieg ewaluacji zewn?trznej

16 grudnia 2011
Wizyta studyjna w Hiszpanii

15 grudnia 2011
III spotkanie wizytatorów d/s ewaluacji w Krakowie

7 grudnia 2011
Konferencja upowszechniaj?ca

2 grudnia 2011
Spotkanie ??czników regionalnych. Kraków 1-3 grudnia br.

29 listopada 2011
26 listopada br. zako?czy?a si? jesienna edycja szkole? dla nauczycieli badaczy.

24 listopada 2011
„Przestrzenie dla autoewaluacji w nowym systemie nadzoru pedagogicznego - konteksty, dylematy, dobre praktyki”

21 listopada 2011
Przygotowanie do prezentacji raportu. Szkolenie wizytatorów d/s ewaluacji

10 listopada 2011
Wyniki sonda?u

6 listopada 2011
Szkolenie odnawiaj?ce dla wizytatorów ds. ewaluacji. Kraków 3-5 XI 2011.

29 pa?dziernika 2011
Nauczyciel -badacz. Przegorza?y 27-28 X 2011r.

25 pa?dziernika 2011
III spotkanie VI cyklu szkole? wizytatorów d/s ewaluacji. Kraków 19-22 pa?dziernika 2011r.

24 pa?dziernika 2011
Jesienne szkolenia dyrektorów szkó? i placówek edukacyjnych.

18 pa?dziernika 2011
Wnioski z analizy ankiet poewaluacyjnych.

17 pa?dziernika 2011
II spotkanie VII cyklu szkole? wizytatorów d/s ewaluacji. Przegorza?y 12-15 X 2011

14 pa?dziernika 2011
List Katarzyny Hall, ministra edukacji narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników o?wiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

8 pa?dziernika 2011
"Ewaluacja szkolnej codzienno?ci". Konferencja wideo on-line!

8 pa?dziernika 2011
Nauczyciel badacz. III rejs!

2 pa?dziernika 2011
Uczestniczyli?my w konferencji„ Ewaluacja w edukacji. Koncepcja, metody, perspektywy”.

2 pa?dziernika 2011
Rozpocz?li?my VII cykl szkole? wizytatorów d/s ewaluacji.

25 wrze?nia 2011
"O szkole w szkole" pod takim has?em rozmawiali?my na konferencjach regionalnych w wielu miastach w Polsce.

19 wrze?nia 2011
Rozpocz??a si? kolejna edycja szkolenia "Nauczyciel badacz". 14-17 wrze?nia 2011 D?be pod Warszaw?.

9 wrze?nia 2011
Ostatnie spotkanie IV i V cyklu szkole? dla wizytatorów d/s ewaluacji. Kraków 29-31 VIII 2011r.

10 wrze?nia 2011
Konferencja z cyklu "JAKO?? EDUKACJI CZY/I JAKO?? EWALUACJI"
30 marca - 2 kwietnia 2012r


18 sierpnia 2011
Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy szkolenia z zakresu ewaluacji.

21 lipca 2011
Spotkanie z wizytatorami ds. ewaluacji, kontroli i wspomagania D?be, 20-22 lipca 2011 r.

4 lipca 2011
Prowadzimy analizy wyników bada? ewaluacyjnych w szko?ach/placówkach i zapraszamy do refleksji nad nimi.

20 czerwca 2011
Wzi?li?my udzia? w I Kongresie Polskiej Edukacji

15 czerwca 2011
Wizytatorzy d.s ewaluacji szkol? si? w Krakowie.

15 czerwca 2011
Pojechali?my z wizyt? studyjn? do Niemiec

28 maja 2011
Nauczyciel badacz-I edycja

15 maja 2011
Spotkanie z Liderami Inicjatyw O?wiatowych z Ukrainy-prezentacja polskich rozwi?za?

13 maja 2011
Wiosenna edycja szkolenia dla dyrektorów

11 maja 2011
Nabór na szkolenie "Nauczyciel-badacz"

13 maja 2011
Konferencje regionalne

22 kwietnia 2011
Nauczyciel badacz

17 kwietnia 2011
Spojrzenia na szko?? z indywidualnej perspektywy

17 kwietnia 2011
Autonomia szko?y w budowaniu koncepcji pracy

17 kwietnia 2011
Uczenie si? to zmiana, zmiana to uczenie si?

17 kwietnia 2011
Dziecko wobec jako?ci edukacji – przedmiot czy podmiot edukacji?

17 kwietnia 2011
T? sesj? widzia? ca?y ?wiat!

17 kwietnia 2011
Sesja ekspercka mgr Andrzeja Ko?odziejczyka dotycz?ca zapobiegania problemom dyscypliny w klasie

17 kwietnia 2011
Czas na wnioski i refleksje

17 kwietnia 2011
Relacja z sesji eksperckich - blok I

10 kwietnia 2011
Oficjalne otwarcie konferencji 16IV o godzinie 16:00

2 kwietnia 2011
II cykl szkole? dla wizytatorów d.s ewaluacji

27 marca 2011
Sulejówek – ogl?damy si? za siebie, identyfikujemy problemy, patrzymy w przysz?o??

14 marca 2011
Spotkania wprowadzaj?ce dla wizytatorów d/s ewaluacji

1 marca 2011
Troch? liczb przed kolejnym spotkaniem wizytatorów d/s ewaluacji i dyrektorów szkó? i placówek

26 stycznia 2011
Seminarium ?rodowisk akademickich i o?wiatowych

20 grudnia 2010
Spotkanie z mistrzem-Kraków 15.12.2010

4 grudnia 2010
??cznicy w Krakowie

5 grudnia 2010
Ostatnie spotkanie III cyklu.

29 pa?dziernika 2010
Kraków 26-29 pa?dziernika 2010-szkolenie wizytatorów d.s ewaluacji. G?ówny cel-analiza danych zebranych w szko?ach i placówkach!

7 pa?dziernika 2010
Ewaluacja w rozwoju szkó? i prowadzeniu polityki edukacyjnej – pod takim has?em przebiega?o spotkanie z przedstawicielami samorz?dów.

26 wrze?nia 2010
Konferencje regionalne.

11 wrze?nia 2010
Drugie spotkanie wizytatorów d/s ewaluacji-Kraków 8-11 wrze?nia 2010

25 sierpnia 2010
Ucz?ca wizyta

23 sierpnia 2010
Trzeci cykl szkole? dla wizytatorów d/s ewaluacji – Kraków 18-21 VIII 2010.

7 lipca 2010
Zako?czenie II tury szkole? dla wizytatorów ds. ewaluacji -2 VII 2010 w Krakowie.

2 czerwca 2010
Druga grupa wizytatorów d/s ewaluacji zako?czy?a 29 V 2010 w Krakowie szkolenie.

18 maja 2010
12-15 V 2010 maja trzecie spotkanie wizytatorów, szkol?cych si? w ramach II cyklu „Programu wzmocnienia efektywno?ci systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jako?ci pracy szko?y”

26-28 kwietnia 2010
28-30 IV 2010 kolejna grupa rozpocz??a szkolenia na temat ewaluacji

Aktualizacja 29 wrze?nia 2010
„Pesymista narzeka na wiatr. Optymista my?li, ?e uda mu si? go zmieni?. Przywódca ustawia ?agle.” J. G. Maxwell

11 marca 2010
Spotkanie kuratorów i dyrektorów wydzia?ów.

3-6 marca 2010
Inauguracja II tury szkole? dla wizytatorów

7 lutego 2010
"Wyobra?nia jest wa?niejsza ni? wiedza. Wiedza jest ograniczona. Wyobra?nia ogarnia ?wiat"

15 stycznia 2010
Pierwsza grupa wizytatorów ds. ewaluacji 15 I 2010 zako?czy?a cykl szkoleniowy.

12 grudnia 2009
"Ewaluacja mówi, a kontrola jest niema" - do takich stwierdze? doszli wizytatorzy ds. ewaluacji po kolejnym etapie badania.

15 listopada 2009
Pierwsze badania w szko?ach i placówkach

4 pa?dziernika 2009
Pierwsze spotkanie szkoleniowe dla przysz?ych wizytatorów do spraw ewaluacjiKorzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1