Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt
Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju
Charakterystyka wymagania - Poziom D:
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Charakterystyka wymagania - Poziom B:
Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów.
Uzasadnienie istoty wymagania
Korzystanie przez szkołę (placówkę) z zasobów znajdujących się w najbliższym środowisku służy tworzeniu lub wzbogacaniu warunków podstawowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i może przynieść wiele pożytku dla rozwoju uczniów. Wykorzystanie zasobów środowiska jest możliwe dzięki nawiązywaniu i rozwijaniu przez szkołę (placówkę) współpracy z działającymi w otoczeniu instytucjami i organizacjami oraz społecznością lokalną. Współpraca może przybierać różną postać, od przekazywania sobie informacji, po wspólne organizowanie przedsięwzięć, i może dotyczyć różnej liczby podmiotów w zależności od potrzeb i bogactwa środowiska lokalnego. Rola szkoły w wielu środowiskach nie sprowadza się jedynie do funkcji uczenia dzieci i młodzieży. Często szkoła staje się też instytucją wpływającą na rozwój potencjału społecznego środowiska, w którym działa. Wymaganie to wynika z przeświadczenia, że zasoby szkoły to za mało, aby skutecznie stawić się czoła wyzwaniom współczesności. Szkoła musi korzystać z zasobów środowiska, jednocześnie dając szansę środowisku na korzystanie z jej zasobów (głównie kapitału intelektualnego).

Jakub Kołodziejczyk
„Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym .Konteksty”


Roman Dorczak - Modele współpracy szkoły z organizacjami w środowisku lokalnym
Przykłady dobrych praktyk

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki: Grupa teatralna "Pospolite ruszenie"

Zespół Szkół w Łapach: Stowarzyszenie Przyjaciół Osse

Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu:Ocalić od zapomnienie ... Tydzień Regionalny w naszej szkole 

Przedszkole Publiczne w Połańcu: Realizacja programu edukacji ekologicznej w przedszkolu "żyjmy zdrowo w zgodzie z naturą"

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Olsztynie: Rowerowe Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie: Od 2007 roku aktywnie współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Gartz w Niemczech

Zespół Szkół Budowlanych w  Olsztynie: Nowe technologie – transfer wiedzy z branży do szkoły

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) w  Warszawie: Seria „Maieutiké” poświęcona jest problematyce różnorodności społecznej w ujęciu praktycznym.

strona główna | powrót
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1