Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
KontaktWitamy na stronie
systemu ewaluacji oświaty!

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa informacjami i materiałami na tematy związane z ewaluacją i organizacją nadzoru pedagogicznego.

Prezentujemy ciekawe sesje, które odbyły się na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Na stronie tej możecie Państwo zapoznać się z relacjami z wizyt studyjnych, a dzięki temu poznać rozwiązania systemowe w różnych państwach Europy.

Mamy nadzieję, korzystając z umieszczonych na stronie publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania: Czy szkoła ma przyszłość? Czy nasze szkoły mogą być jeszcze lepsze?

Zachęcamy do zapoznania się z wizją współczesnej szkoły zawartą w wymaganiach postawionych przez państwo szkołom i placówkom oświatowym. Wymagania określają horyzont, ale są także pomocną mapą drogową. Kto dobrze przestudiuje mapę wymagań, ten nie przegapi na drodze nikogo i niczego, co może go wesprzeć w dążeniu do wyznaczonych celów.
Aktualności
Spotkania regionalne
13 września 2014

Cykl tegorocznych spotkań regionalnych rozpoczęły czerwcowe spotkania w województwie lubelskim i mazowieckim. Inicjatywa organizacji spotkań „Uczenie się w mikroskopie” została podjęta w ramach współpracy Kuratoriów Oświaty i projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskimi i Erą Ewaluacji sp. z o.o.

Wraz z końcem wakacji nastał czas na organizację spotkań w pozostałych województwach – dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim.

więcej tutaj

Rozpoczeliśmy zamieszczanie(zakładka -  wizyty studyjne) informacji o organizowanych przez Kuratoria Oświaty wizytach studyjnych w różnych państwach europejskich. Są to omówienia ze zwróceniem uwagi na sposób organizacji nadzoru pedagogicznego w poszczególnych krajach jak również na sposób funkcjonowania systemów oświatowych. Pierwsze sprawozdanie dotyczy kontaktów Kuratorium Oświaty w Katowicach z Czeską Szkolną Inspekcją w Ostrawie.Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1