Strona główna
Nadzór pedagogiczny
Dyrektorzy
Nauczyciel badacz
Rodzice
i uczniowie
JST
Kontakt



Witamy na stronie
systemu ewaluacji oświaty!

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa informacjami i materiałami na tematy związane z ewaluacją i organizacją nadzoru pedagogicznego.

Prezentujemy ciekawe sesje, które odbyły się na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Na stronie tej możecie Państwo zapoznać się z relacjami z wizyt studyjnych, a dzięki temu poznać rozwiązania systemowe w różnych państwach Europy.

Mamy nadzieję, korzystając z umieszczonych na stronie publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania: Czy szkoła ma przyszłość? Czy nasze szkoły mogą być jeszcze lepsze?

Zachęcamy do zapoznania się z wizją współczesnej szkoły zawartą w wymaganiach postawionych przez państwo szkołom i placówkom oświatowym. Wymagania określają horyzont, ale są także pomocną mapą drogową. Kto dobrze przestudiuje mapę wymagań, ten nie przegapi na drodze nikogo i niczego, co może go wesprzeć w dążeniu do wyznaczonych celów.




Aktualności
Podsumowanie cyklu szkoleń z zakresu interpretowania i wykorzystania EWD w ewaluacji zewnętrznej.
8 października 2014

W okresie od maja do sierpnia 2014 roku odbyło się  siedem szkoleń dla wizytatorów kuratoriów oświaty  z zakresu analizy wyników egzaminów zewnętrznych z uwzględnieniem metodologii szacowania i możliwości wykorzystania wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej, zarówno w tej analizie, jak i w procesie ewaluacji zewnętrznej.  Szkolenia zostały zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Etap III”. Odbyły się w Katowicach, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie (3 terminy). Skorzystało z nich 620 wizytatorów.

więcej tutaj

zobacz wszystkie aktualności

Rozpoczeliśmy zamieszczanie(zakładka -  wizyty studyjne) informacji o organizowanych przez Kuratoria Oświaty wizytach studyjnych w różnych państwach europejskich. Są to omówienia ze zwróceniem uwagi na sposób organizacji nadzoru pedagogicznego w poszczególnych krajach jak również na sposób funkcjonowania systemów oświatowych. Pierwsze sprawozdanie dotyczy kontaktów Kuratorium Oświaty w Katowicach z Czeską Szkolną Inspekcją w Ostrawie.



Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej Rozumiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 3.1